Еволюцията на зелената енергия е тук

Подобряваме живота, като предоставяме зелени и интелигентни енергийни решения, от които светът се нуждае
solar

Работим за бъдещето на соларната енергия в България

Грийн Солар e проект на Диджи Уейв ЕООД. Грийн Солар e лицензиран производител и търговец на фотоволтаична енергия. Ние разполагаме със собствена методология за разпознаването и утилизирането на ресурси за създаване на паркове за фотоволтаична енергия на територията на България. Това е един от най-екологичните начини за добиване на електроенергия, тъй като по този начин се спестява огромно количество въглеродни емисии, а самото устройство е широкоприложимо във всякакъв аспект.

Предимствата

Плюсовете на процеса за производство на електроенергия от фотоволтаични панели са много. Освен че са напълно безвредни за околната среда, те съдействат за енергийната ефективност на промишлени, бизнес сгради, жилища училища и много други обекти. Предоставят чист и здравословен начин на живот и намаляват потреблението на постоянно поскъпващата електрическа енергия.
Новата възобновяема енергия е нашият общ уникален принос към безвъглеродната мрежа. Ние ще ви съдействаме да разработите и да увеличите по-бързо вашите доставки на възобновяема енергия от слънцето, за да увеличите максимално въздействието на вашите цели за устойчивост и бизнес. Ние работим заедно с вас, за да разработите цялостна енергийна стратегия за безвъглеродна енергия 24/7, гарантирано във всеки момент.
Напълно възобновяема енергия.
Процесът на получаване на енергия е напълно безшумен.
Не замърсява: слънчевите панели произвеждат повече от 20 пъти енергията.
Соларната енергия спестява средства.
Енергията може да се използва в изолирани зони на електрическата мрежа.

Свържете се с нас

Заедно постигаме амбициозни цели за устойчивост